​Vælg sprog:   flag-dk  flag-uk

MAC500s​

MAC500s – den rigtige måde at rense luften på..

En teknologi, som i 1999/2000 gav Jimco:


EU’s miljøpris i kategorien renere teknologi.

-Ved hjælp af denne teknologi bekæmpes en række lugtgener, man opnår en nedsat risiko for overførsel af smittebærende sygdomme

For at se denne Vimeo video skal du acceptere statistik cookies

Administrer samtykke

Bedre indeklima, bedre arbejdsmiljø!
Et dårligt indeklima i de rum, vi færdes i, påvirker vores livskvalitet og sundhed negativt. Ubehagelig lugt kan i sig selv skabe ubehag, men indendørs luftforurening er desuden kilde til hovedpine, vejrtrækningsproblemer, træthed og astma. Alle disse gener påvirker menneskers arbejdsevne og koncentration.
Derfor er MAC500s en god investering – en investering i livskvalitet og sundhed.
Jimco’s produkter renser luften ved hjælp af ozonproducerende UV-C lys. UV-C lyset reagerer med den naturlige ozon i luften, hvorved der dannes ozon. Ozon vil naturligt nedbrydes efter en periode afhængig af hvor meget materiale, der skal oxyderes (renses) og hvor meget UV-C lys, der er til stede. Efter at ozon har reageret på organiske substanser, vender denne tilbage til oprindelige form, som er oxygen (O2). Denne metode bevirker, at der ikke dannes kvælstofilte (NOX), som i den traditionelle fremstillingsmetode, hvor ozon dannes ved hjælp af højspænding.

Teknologien bag MAC500 giver nedsat sygefravær!
En videnskabelig undersøgelse i Canada har påvist effekten af UV-C teknologi i forbindelse med indeklima. Undersøgelsen blev foretaget blandt 771 medarbejdere i en virksomhed, og resultatet af undersøgelsen er offentliggjort i “THE LANCET” Vol 362 af 29.11.2003.
Resultaterne påviste entydigt en reduktion i sygefravær på op til 40 %
– samt en daglig stigning i produktiviteten på helt op til 10 %.
Ozon er ikke opført i miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.

MAC500s kan bruges overalt.
MAC500s kan forbedre indeklimaet overalt, hvor mennesker har deres daglige gang.
– Må derfor gerne anvendes kontinuerligt i opholdsrum.
Da MAC500s reducerer mængden af bakterier, vira og svampesporer, er luftrenseren også velegnet i bakteriebelastede miljøer.

​​Lugte kan være svære at slippe af med.

Selv om et lokale er godt ventilleret, kan det være vanskeligt at fjerne lugtgener.
Med MAC500s kan du permanent løse lugtproblemer af enhver art og uden brug af kemikalier.
Lugten vender ikke tilbage, medmindre forureningskilden fortsat er til stede.
MAC500s fjerner ikke blot lugten fra luften; men også den lugt som sidder i:
– tæpper, gardiner, vægge og lignende.
Endvidere har MAC500s vist sig at reducere mængden af bakterier, vira og svampesporer
og er derfor særdeles velegnet i alle lokaler, hvor der færdes mange mennesker.

Let at installere!
MAC500s skal placeres højt i rummet – på reol, væg eller loft.

Produceres i:

4 forskellige farver: Rustfri stål – Hvid – Grå – Sort

Tekniske data:​

UV lamp​e

1×8 W​

Driftslampe

8000 timer​

Spænding​

230V​

Længde

310 mm​

Strømforbrug

25w​

Højde

90 mm​

Rumstørrelse

60 m3​

Bredde​

90 mm​

Jimco A/S​​

Om os

Vores team

Social Medie

​Mjølbyvej 7

DK-5900 Rudkøbing

Telefon: 62 51 54 56
E-mail: jimco@jimco.dk

CVR: 25000374​

Bliv kontaktet

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt