​Vælg sprog:   flag-dk  flag-uk

Spildevand-renseanlæg

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Jimco A/S har udviklet den absolut miljørigtige metode til forrensning af kemisk og/eller organisk belastede væsker.

Metoden går ud op at separere væsken i en slamfase indeholdende de uønskede forureningskomponenter og en ”rent vands” fase ved hjælp af ozonflotation.
Ozon fremstillet af ren oxygen indløses i en blanding af luft og/eller ren oxygen, afhængigt af belastningen og det ønskede nedbrydningsniveau, direkte i en recirkuleret delmængde af behandlingsvandet. Ozonen nedbryder og omlejrer eksisterende molekylestrukturer. Forureningen bæres derefter op til overfladen, og danner et slamslag, som skummes af.
(Se film øverst på siden)

​​

Fordele ved Jimco A/S Spildevandsanlæg:

 • Kræver ikke specialuddannet personale, overvåges med PLC for termofejl, strømspændingsalarm, niveauer etc.
 • Ingen kemikalietilsætning eller tryktanke
 • Mindre pladskrævende end biologiske rensningsanlæg, der tillige kræver megen pasning og dårligt tåler svingende tilløb
 • Ingen sekundær forurening forårsaget ved kemikalietilsætning etc.
 • Kan nedbryde/omdanne svært nedbrydelige organiske forbindelser
 • Bidrager til reduktion af totalkim
 • Kan reducere alle vandige farvestoffer med reduktion i afløbsvandets absorbans
 • Giver rent slam uden kemikalierester
 • Stort tørstofindhold i slammet (20-45 %)

Parametre​

Reduktion %​

COD​

70-90​

BI 5​

60-80​

Tot-N​

40-70​

SS​

90-95​

Fedt/olie

90-95​

Tabel. Renseeffekt på forrensning med Jimco A/S Spildevandsanlæg.

​Miljørigtig rensning af spildevand

Jimco A/S har igennem en årrække udviklet en ny teknologi til rensning af organisk belastet spildevand.

Teknologien kaldes ozonflotation, og er ensbetydende med, at der ikke tilsættes nogen form for kemikalier i processen.

Ved produktionen af ozon anvendes ren ilt.

Denne procedures enten ved hjælp af oxygengeneratorer eller leveres fra et eksternt anlæg. Ved højt tryk tilsættes ozon via et specielt udviklet ejektorsystem. Ozon har den effekt, at den bryder de organiske kæder, således at en flokulering finder sted. Samtidig tilsættes atmosfærisk luft, hvorved de organiske komponenter løftes til overfladet og danner et slamlag. Dette fjernes løbende ved afskrabning.

Jimco Ozonflotationsanlæg leveres med en elektronisk styring, som sikrer, at der gives alarm ved niveau- og termofejl. Samtidig foretager styringen løbende måling af pH værdier, flow per time og tryk. Pumper styres af niveausonder ligeledes via PLC. Tilsætningen af ozon styres af ozonsensorer, hvilket giver en energibesparelse, ligesom sikkerheden altid er sat i højsæde i et Jimco produkt. Der foregår således en konstant måling af oxygen- og ozonkoncentrationen i lokalet. Skulle en af disse værdier overstige det sikkerhedsmæssigt fastlagte niveau, vil en alarm i form af en sirene og advarselsblink, monteret ved alle indgange til anlægget, udsende den nødvendige advarsel.

Anlægget er ligeledes monteret med sikkerhedsafbryder, som slukker alle tekniske installationer.

Anlægstype:

Til forrensning af spildevand anbefales et Ozonflotationsanlæg med følgende egenskaber:

– Renseenheden er en mekanisk/kemisk enhed, der fungerer, når den er tændt. Den kan også slukkes helt eller delvis i perioder, hvor der er mindre tilledt spildevand, uden at effektiviteten efterfølgende falder ved genstart.

Der vil følgelig kun være driftsomkostninger i takt med den tilledte spildevandsmængde. Der vil heller ikke være de udfald og svingninger i effektiviteten, som er uundgåelige i forbindelse med biologiske spildevandsanlæg.

Slammet vil ikke indeholde miljøfremmede elementer, kemikalierester eller lignende, men primært bestå af problemløs slam/kompost, der kan omsættes i et biogasanlæg eller spredes på marker som god gødning i forbindelse med økologisk jordbrug.

Rensningsgraden kan tilpasses det ønskede afledningsniveau, afhængig af direkte afledning til modtager eller til efterfølgende biologisk behandling.

Rensemetoden vil gøre en efterfølgende biologisk rensning væsentlig lettere.

Metoden kan efterfølgende udvides med UV-C bestråling af det rensede spildevand. Metoden bevirker, at afløbsvandet er sterilt og derfor kan genanvendes til vaskeprocesser i virksomheden.

Renseenheden kræver ikke som biologisk spildevandsrensning specielt uddannet driftspersonale, men kan overvåges af personale med begrænsede tekniske færdigheder evt. kombineret med ekstern konsulentbistand.

Ozonflotation er en kendt proces, som kan forklares videnskabeligt. Ved ozonflotation udnytter man ozonens egenskaber til at udvikle en elektrisk ladning på overfladen af mange organiske stoffer, som derved efterfølgende mere effektivt kan floteres. Ladningen og flotationen sker ved en blanding af ozon og luft. Renseeffekten er dog afhængig af spildevandets beskaffenhed.

Forrenseanlægget kan udbygges modulært i takt med, at tilledningen fra virksomheden vokser.

Anlægget tilbydes opbygget med signalovervågning med PLC via modem/telefon.

UV-vandsteriliseringJimco A/S er specialist indenfor UV-vandsterilisering; det være sig drikke- og procesvand.


– Jimco Sterilight UV-vandsterilisering anvender den naturlige ultraviolette lysenergi til at eliminere mikrobiologisk forurening, hvorved der opnås en steriliseringsgrad på 99,99 %.

Naturlig rensning

Sterilight UV-vandrensning anvender moderne teknologi til at løse et ældgammelt problem. Forureningen med bakterier kan være til stede i alle vandforsyninger, især i landområder eller områder, som ikke er omfattet af kommunal vandrensning. Det anbefales derfor, at man ikke anvender overfladevand, der ikke forud har gennemgået en tilstrækkelig mikrobiologisk behandling, uanset hvordan vandet måtte være testet.

Sterilight beskytter Deres drikkevand på naturens egen måde ved at anvende rensende ultraviolet lys. I modsætning til traditionelle desinfektionsmetoder; f.eks. anvendelse af klor – som ikke blot reagerer med naturlig organisk materiale i vandet, hvorved der dannes ubehagelig smag og lugt, men også kan danne stoffer, der er kendt for at være sundhedsskadelige, f.eks. trihalomethaer – videregiver UV ingen overskudskemikalier til vandet. Resultatet er den mest simple og omkostningsbesparende måde at behandle Deres vand på!

UV Sterilisering giver følgende fordele:

 • Renser vandet på naturens egen måde
 • Udrydder mikrobiologisk forurening
 • Mikroorganismer mister evnen til at reproducere
 • Giver ingen bi-smag
 • Simpel at anvende
 • Ren fysisk proces uden kemikalier
 • Fordelagtig sammenlignet med filterteknikker
 • Ingen negativ miljøpåvirkning, da det er naturens egen rensemetode
 • Minimalt strømforbrug
 • Høj driftssikkerhed
 • Kræver ringe vedligeholdelse
 • Ingen smags-/luftafsmitning som ved f.eks. klortilsætning

Jimco A/S​​

Om os

Vores team

Social Medie

​Mjølbyvej 7

DK-5900 Rudkøbing

Telefon: 62 51 54 56
E-mail: jimco@jimco.dk

CVR: 25000374​

Bliv kontaktet

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt