​Vælg sprog:   flag-dk  flag-uk

FLO-K

Jimco FLO-K Luftrenseanlæg til lugtreduktion fra industriens

Jimco A/S har gennem mange år udviklet og produceret luftrenseanlæg specielt til industrien. Anlæggene fra Jimco A/S er baseret på UV-C og Ozon teknologi. Denne metode baserer sig på fotolyseoxidationen, hvilket betyder, at der i et Jimco A/S anlæg foregår en kold forbrændingsproces, som ikke afgiver skadelige restprodukter.

​​

FLO-K anlæg fremstilles og leveres til forskellige opgaver.

Anlæggene kan specialdesignes, hvor dette f.eks. kunne være at håndtere forekomster af ammoniak i afkastet. Typisk vil et sådan anlæg være en kombination af en skrubber og en Fotolyseoxidations-enhed, hvor skrubberen er udført med automatisk pH-regulering. Ammoniak udfældes let i vand med en lav pH-værdi. Denne type anlæg er velegnet til rensning af afkastluft fra kompostanlæg, centralrenseanlæg, biogasanlæg.

Et nyudviklet produkt har gjort det muligt at rense luften direkte fra røgeovne med meget stor effekt. Erfaringer og analyser har vist, at en rensningsgrad på omkring 95% er opnåelig. UV-C og Ozon Teknologien er i denne forbindelse udvidet med en katalysator indeholdende aktivt kul. Det har vist sig efter længere testperioder, at det aktive kul regenereres af det overskud af ozon, som befinder sig luften efter FLO-K anlægget.

Jimco A/S industrianlæg indeholder normalt PLC-overvågning af alle digitale signaler til styring af processerne. Der er ligeledes som standard indbygget modem for fjernovervågning. Styretavlen indeholder diverse alarmer samt tilslutning for startsignalkabel, ventilator etc.

Jimco A/S FLO-K anlæg kan efter ønske leveres med automatisk CIP-rengøringsanlæg (Cleaning In Place). CIP-systemet styres fra PLC-overvågningen således, at man frit kan programmere rengøringssekvens. I samarbejde med leverandøren har Jimco A/S udsøgt de mest miljørigtige sæber til rengøringsprocessen.

Jimco A/S Luftrenseanlæg type FLO-K anvendes til en lang trække forskellige applikationer, hvor der er tale om lave lufttemperaturer. Anlægget fungerer ved en proces kaldet fotolyseoxidation, hvor den forurenede luft udsættes for en kombination af UV-C bestråling og ozon. Forureningen i luften bliver derved oxideret, hvilket vil sige koldforbrændt og lugt samt evt. andre organiske forureninger reduceres til et absolut minimum. Den typiske reduktion i LE/m3 ligger på 90-98 %.

Reaktionskammeret i et Jimco A/S FLO-K anlæg er fremstillet i syrefast rustfrit stål (316), og indeholder det antal Jimco A/S Fotoozonlamper, der passer til den mængde luft, man ønsker at rense.

Et Jimco A/S FLO-K anlæg kan leveres med en kombineret våd-skrubberfunktion, hvis der er tale om f.eks. stort indhold af ammoniak, hvorved ammoniakken nemt lader sig vaske ud den forurenede luft. Denne funktion indsættes før UV-C reaktionskammeret.

Der er adskillige anvendelsesmuligheder for JIMCO’s FLO-K system, for eksempel i:

Offentligt kloakvand/Spildevandsanlæg

Pumpestationer

Fødevareproducerende anlæg

Korn og foder fabrikker

Stalde og zoologiske haver

Medicin og kemikalie producerende enheder

Biogasanlæg

Destrueringsaglæg

Jimco A/S​​

Om os

Vores team

Social Medie

​Mjølbyvej 7

DK-5900 Rudkøbing

Telefon: 62 51 54 56
E-mail: jimco@jimco.dk

CVR: 25000374​

Bliv kontaktet

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt